Avan Proje

Asansör avan projesi, mimari uygulama projelerinin yapılmasından önce, yapının özellik ve kullanım şartlarına uyacak şekilde hazırlanan projedir. Asansör yönetmeliği, asansör projelerinin mimari proje ile birlikte hazırlanacağı ve mimari projeye esas teşkil edeceği hükmünü getirmiştir.

Asansör avan projeleri, Elektrik-Elektronik ve makine mühendisleri tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak hazırlanır. Projelerin hazırlanmasında Türk standartları esas alınır.

Asansör avan projesindeki amaç içine asansör sığmayacak bir asansör kuyusunun ve makine dairesinin yapılmasını önlemektir. Asansör avan projesinde, trafik hesabı, kuvvet hesapları ve motor gücü hesabı yer alır.

AKADEMİ mühendisleri projenize en uygun asansörü önerecek ve gerekli tasarımları yapacaklardır. Hiçbir güvenlik önleminden taviz vermeden, en ileri teknolojileri, en ekonomik çözüm halinde size sunmak önceliklerimiz arasında gelmektedir.