Kalite&Kontrol

Kalite
AKADEMİ çalışanları ürün ve hizmet kalitesindeki sürekliliği toplam kalite yönetim felsefesini gerektiği şekilde ve doğru olarak yapma bilincindedir.
Bu amaçla kaliteye tesir eden bütün işlevleri organize eden uluslararası kalite yönetim sistemimizin ISO-9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümantere edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi. Akademi’n üst düzey yönetim sorumluluğu altındadır.

Kalite Kontrolü
Kalite kontrol, üretimin tüm aşamalarında uygulanır ve iki kademeli olarak gerçekleştirilir. İlk kademe firmamızın uzman kalite kontrol teknisyenleri tarafından, ikincisi de her sene bağımsız denetleyiciler tarafından yapılır ve firmamız sertifikalandırılır.
AKADEMİ ’in kalite kontrolü, tedarikçilerden alınan işlenmemiş malzeme ve parçalara ve üretimi tamamlanmış ürünlere uygulanır. Tedarikçiler, sıkı standartlara göre seçilirler ve her yıl değerlendirme neticesinde firmamızın onaylanmış tedarikçi listesine girer. Üretimi tamamlanmış üründe tam kontroller yapılırken ara ürünler üzerinde örnek kalite kontrol denetlemeleri gerçekleştirilir.