Tescil

Asansör Ruhsat Dosyası Asansör Yönetmeliği 95/16/AT‘ nin Yedinci Bölüm Asansör Tesis ve İşletme Uygulamaları Madde 21 de şu şekilde açıklanmıştır.

İşletme ruhsatı, asansör firması tarafından belediyeden ve belediye hudutları dışındaki yapılar için valilikten alınan belgelerdir. Bu belge verilirken: asansör firmasınca bu Yönetmelik gereği asansörün tasarımı, projelendirilmesi (avan, uygulama, mukavemet, trafik hesapları), imalatı ve montajı yapılarak ve bakım sözleşmesiyle bakımı üstlenilerek, can ve mal güvenliği acısından uygun olması ve CE uygunluk işareti ile Onaylanmış kuruluştan alınan AT tip inceleme belgesinin ve AT uygunluk beyanının varlığı aranır. Belgesi bulunan ve CE uygunluk belgesi taşıyan asansörler için ilgili kurumlarca ruhsat aşamasında ayrıca inceleme ve denetim yapılmaz.

Montajı yapılan AKADEMİ markalı asansörler, yerel ve ulusal mevzuatlara uygun bir teslim işleminden geçirilir. Tescil işlemi yapılan her bir asansörün teknik dosyası işverene teslim edilir ve asansör hakkında gerekli kullanma, acil durumda müdahale eğitimleri yerinde uygulamalı olarak asansör sahibine gösterilir. Teslimi ve tescil işlemleri gerçekleştirilen her bir AKADEMİ markalı asansör çok uzun yıllar takibi yapabilen ARŞİV sistemi ile takip edilir