Trafik Hesabı

İnsanların asansör vasıtasıyla katlar arasındaki ulaşımını düzenleyen kurallar topluluğu olarak tanımlanan asansör trafiğinden, maksimum sayıda insanın, minimum zamanda hedeflenen katlara ulaştırılması beklenmektedir.

Asansör yönetmeliği mimari uygulama projelerinin yapımından önce, yapının özellik ve kullanım koşullarına uygun asansör trafik hesabının yapılmasını istemektedir. Asansör yönetmeliğinde trafik hesabı “Bina şekil ve ihtiyaçlarına göre asansör adeti, hız, kapasite, kumanda ve kullanım şekillerini en ekonomik biçimde tespit eden hesap tarzıdır.” şeklinde tanımlanmaktadır ve hesap sonucu kabin adedi ve kapasitesine uygun asansörlerin binalara tesis edilmesi hükümleri getirilmiştir.

Dikey yapılaşmanın yüksek olduğu yapılar için, daha yüksek hızlı, az kabin alanlı çözümler önerilebileceği gibi bazı bölgelerde daha az maliyetli olan daha düşük hızlı büyük kabinli çözümler önerilebilir. Bu çözümlerin yaşama geçirilebilmesi için trafik hesabının dikkatli yapılarak gerekli elektriksel güç ve kolon hattının belirlenmesi, kuyu güvenlik alanlarının belirlenmesi ile ilgili hesaplamalar sonucu ortaya çıkan sistem tasarımının bina özelliği ile örtüşerek hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmelidir.

Proje öncesi yaptığımız trafik hesaplarıyla bina koşullarına en uygun özellikteki asansörleri müşterilerimizin beğenisine sunmaktan gurur duyuyoruz.